Zarząd

Zarząd:

Małgorzata Achtelik – Prezes Zarządu,

Elwira Dembińska – Skarbnik,

Krystian Mokwa – Sekretarz,

Komisja rewizyjna:

Szczepan Jan Krzewicki

Marta Paulina Gniłka Jastrzębska

Konrad Odziomek