Zarząd

Zarząd:

Jarosław Ćwiklik – Prezes Zarządu,

Dorota Jaskólska – Skarbnik,

Małgorzata Achtelik – Sekretarz,

Komisja rewizyjna:

Szczepan Jan Krzewicki

Paweł Kaczmarczyk

Maciej Dziurka