Rozliczenia

Wszyscy członkowie Stowarzyszenia mają pełny wgląd w całą dokumentację finansową Stowarzyszenia. Udostępniana ewidencja obejmuje wszystkie wpływy finansowe jak również zakupy i koszty z tym związane. Dostęp do opisanych dokumentów będzie możliwy dopiero po wejściu każdej osoby w poczet członków Stowarzyszenia i otrzymaniu odpowiednich danych dostępowych, pozwalających na zalogowanie się do części strony dostępnej tylko dla członków Stowarzyszenia


Warning: array_push() expects parameter 1 to be array, null given in /home/server822128/ftp/wp/wp-content/themes/ashe/page-rozliczenia.php on line 89

Warning: array_push() expects parameter 1 to be array, null given in /home/server822128/ftp/wp/wp-content/themes/ashe/page-rozliczenia.php on line 89

Warning: array_push() expects parameter 1 to be array, null given in /home/server822128/ftp/wp/wp-content/themes/ashe/page-rozliczenia.php on line 97


Wpłaty w poszczególnych miesiącach

Miesiąc Suma wpłat


Składki w poszczególnych miesiącach

Miesiąc Suma składek
Październik 5000


Wydatki

Przedmiot Cel Kwota
Kwiatki Urodziny 100 zł
Wrotki Poprawa kondycji 1500 zł