Rozliczenia

Wszyscy członkowie Stowarzyszenia mają pełny wgląd w całą dokumentację finansową Stowarzyszenia. Udostępniana ewidencja obejmuje wszystkie wpływy finansowe jak również zakupy i koszty z tym związane. Dostęp do opisanych dokumentów będzie możliwy dopiero po wejściu każdej osoby w poczet członków Stowarzyszenia i otrzymaniu odpowiednich danych dostępowych, pozwalających na zalogowanie się do części strony dostępnej tylko dla członków Stowarzyszenia

Wpłaty

Imię Nazwisko Firma Data wpłaty Sposób wpłaty Kwota
Maciej Testowy Mac-Test 14.25.2021 gotówka 4000 zł


Dotacje

Imię Nazwisko Data wpłaty Ilość miesięcy Dat ważności Kwota
Maciej Testowy 14.10.2022 5 14.02.2023 5000 zł


Wydatki

Przedmiot Cel Kwota
Wrotki Poprawa kondycji 1500 zł