Stowarzyszenie

Celem Naszego stowarzyszenia jest polepszenie jakości życia ludzkiego, dlatego właśnie zakres sfery naszych zainteresowań jest bardzo szeroki.


Promujemy i działamy na rzecz:
Społeczeństwa Obywatelskiego Ze względu na Naszą historię, traktujemy państwo jako oponenta. Tymczasem okres zaborów i okupacji się skończył, możemy zbudować kraj który będzie Nam dobrze służył. Aby tego dokonać musimy pracować nad swoją obywatelską świadomością, interesować się i brać sprawy publiczne we własne ręce, nie licząc, że ktoś rozwiąże problemy za Nas.
Demokracji Bezpośredniej Polska jest domem Nas wszystkich, dlatego najważniejsze decyzje dotyczące kraju powinny leżeć w rękach wszystkich Obywateli. Najważniejszym narzędziem dla tego celu jest instytucja referendum, wiążące dla administracji publicznej bez względu na zaistniałą frekwencję.
Praworządności Prawo stanowione powinno być zgodne z prawem naturalnym, równe dla wszystkich. Szczególnie ważnym jest, aby osoby pełniące funkcje publiczne oraz instytucje państwowe przestrzegały prawa. W swojej działalności zwracamy dużą uwagę na nieprawidłowości w działaniu urzędów, policji, publicznej służby zdrowia, sądownictwa oraz polityków.
Zdrowia oraz ekologii Dla Naszego zdrowia konieczna jest naprawa służby zdrowia, profilaktyka, walka z uzależnieniami oraz wzmożona kontrola nad jakością żywności w sklepach. Bardzo ważnym aspektem jest również dbałość o środowisko naturalne, które w dużym stopniu wpływa na Nasze zdrowie.