Dołącz do nas

Aby zostać członkiem Stowarzyszenia konieczne jest wypełnienie deklaracji członkowskiej i potwierdzenie zapoznania się z Polityką Ochrony Danych Osobowych w Stowarzyszeniu. Następnie trzeba uzyskać pozytywną opinię przynajmniej trzech aktywnych członków Stowarzyszenia, potwierdzoną podpisami na odpowiednim formularzu. Przygotowane dokumenty należy przekazać Zarządowi Stowarzyszenia, który rozpatruje kandydaturę. Po pozytywnej weryfikacji Zarząd podejmuje Uchwałę o przyjęciu kandydata w poczet członków Stowarzyszenia.

Deklaracja członkowska
Opinia członków stowarzyszenia do deklaracji członkowskiej
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych