Rozliczenia

Wszyscy członkowie Stowarzyszenia mają pełny wgląd w całą dokumentację finansową Stowarzyszenia. Udostępniana ewidencja obejmuje wszystkie wpływy finansowe jak również zakupy i koszty z tym związane. Dostęp do opisanych dokumentów będzie możliwy dopiero po wejściu każdej osoby w poczet członków Stowarzyszenia i otrzymaniu odpowiednich danych dostępowych, pozwalających na zalogowanie się do części strony dostępnej tylko dla członków Stowarzyszenia