Stowarzyszenie NOWA POLSKA PONAD PODZIAŁAMI

Celem Naszego stowarzyszenia jest polepszenie jakości życia ludzkiego
dlatego właśnie zakres sfery naszych zainteresowań jest bardzo szeroki.
Promujemy i działamy na rzecz: 
Społeczeństwa Obywatelskiego 
Demokracji Bezpośredniej 
Praworządności 
Zdrowia oraz ekologii